Tuesday, March 01, 2011

ANUGERAH SULTAN KEDAH


 SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH-DARJAH KEBESARAN, BINTANG-BINTANG DAN PINGAT-PINGATNEGERI KEDAH         Negeri Kedah Memperuntukkan Sejumlah 24 Pingat Kebesaran
Singkatan
Keterangan Bintang
Gelaran Penerima Lelaki
Gelaran Penerima perempuan
Gelaran Kepada Pasangan
Tarikh ZahirBintang

D.K
Darjah Kerabat Yang Amat Mulia(The Most Honourable Order Of The Royal Family Of Kedah)29/02/1964

D.K.H
Darjah Kerabat Halimi Yang Amat Mulia(The Most Esteemed Order Of The Royal Family Of Halimi)-

D.U.K
Darjah Utama Kedah(Kedah Order Of Merit)17/11/1953

B.P.K
Bintang Perkasa Negeri Kedah(Kedah Gallantry Star)06/12/1955

S.P.M.K
Darjah Seri Paduka Mahkota Kedah(Grand Commander Of The Most Honourable Order Of The Crown OfKedah)
Dato' Seri
Dato' Seri
Datin Seri
29/02/1964

S.S.D.K
Darjah Seri Setia Di Raja Kedah(Knight Grand Commander Of The Most Distinguished Order Of The Royal Household Of Kedah)
Dato' Seri
Dato' Seri
Datin Seri
21/09/1973

D.H.M.S
Dato' Paduka Seri Setia Abdul Halim Muadzam Shah(Knight Commander Of The Most Honourable Order Of Sultan Abdul Halim Muadzam Shah)
Dato' Paduka
Dato' Paduka
Datin Paduka
15/07/1983

D.P.M.K
Dato' Paduka Mahkota Kedah(Knight Commander Of The Most Honourable Order Of The Crown OfKedah)
Dato'
Dato'
Datin
29/02/1964

D.S.D.K
Dato' Setia Di Raja Kedah(Grand Commander Of The Most Honourable Order Of The Loyalty Of The Royal Household Of Kedah)
Dato'
Dato'
Datin
21/01/1973

S.M.K
Setia Mahkota Kedah(Companion Of The Most Honourable Order Of The Crown Of Kedah)29/02/1964

S.D.K
Setia Di Raja Kedah(Companion Of The Most Distinguished Order Of The Royal Household Of kedah)27/09/1973

S.M.S
Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah(Commander Of The Most Honourable Order Of The Loyalty Of Sultan Abdul Halim Muadzam Shah)15/07/1973

B.M.S
Bintang Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah(The Loyalty Of Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Star)15/07/1983

A.M.K
Ahli Mahkota Kedah
(Member Of The Most Honourable Of The Crown Of Kedah)21/01/1973

B.P.K
Bintang Keberanian Negeri Kedah06/12/1955

P.P.K
Pingat Perkasa Negeri Kedah(Kedah Gallantry Medal)28/06/1953

P.S.B
Pingat Sultan Badlishah(Badlishah Decoration Of Loyalty)28/06/1953

B.C.K
Bintang Perkhidmatan Cemerlang Kedah(Kedah Distinguished Service Star)28/06/1953

J.P
Jaksa Perdamai-

P.C.K
Pingat Perkhidmatan Cemerlang Kedah(Kedah Distinguished Service Medal)28/06/1953

B.K.M
Bintang Kebaktian Mayarakat(Meritorious Community Service Star (Kedah))21/01/1973

P.J.K
Pingat Jasa Kebaktian(Kedah Meritorious Service Decoration)28/06/1953

B.P.L.
Bintang Perkhidmatan Lama15/06/1954

P.P.L
Pingat Perkhidmatan Lama17/11/1953


Arab Saudi 'usir' Orang Melayu

  Arab Saudi mengusir rakyat asing dari negara mereka. Mereka buat levi BULANAN 100 riyal pada mulanya... bayaran setiap bulan.. makna kata ...