Monday, March 01, 2010

Bismillahirrahmanirrahim.

Salam pembuka kata... dari Jeddah, Arab Saudi. 1 Mac 2010