Wednesday, March 02, 2011

Sujud Tilawah atau Sujud SajadahSujud Tilawah atau Sujud Sajadah
Sujud Tilawah atau dikenal sujud sajadah pada kebiasaannya dilakukan waktu solat berjemaah subuh di Masjid atau di Surau pada pagi hari Jumaat.  Ianya dapat dilakukan oleh seseorang atau imam dengan membaca ayat Al Qur'an dan tiba pada tempat-tempat yang dianjurkan bersujud, baik dalam solat atau diluar solat. Dalam sujud dianjurkan membaca : Ucapkan `Allahu Akbar' (disertakan niat), sujud, duduk dan salam.
Sunat melakukan sujud oleh orang yang membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah yang disyariatkan. Sama ada dia mendengarnya dengan sengaja ataupun tidak. Dan sangat dituntut bersujud kepada pendengar atau jemaah yang mengikutinya.
Ayat-ayat sujud sajadah atau tilawah terdapat pada 14 tempat dalam al-Qur’an seperti senarai dibawah antaranya :
1.          Surah Al - A'raaf ayat 206
2.          Surah Ar - Ra'd ayat 15
3.          Surah An - Nahl ayat 50
4.          Surah Bani Israil ayat 109
5.          Surah Maryam ayat 58
6.          Surah Al - Haji ayat 18 dan ayat 77
7.          Surah Al - Furqaan ayat 60
8.          Surah An - Naml ayat 26
9.          Surah As - Sajdah ayat 15
10.     Surah As - Shad ayat 24
11.     Surah Haamim ayat 38
12.     Surah An - Najm ayat 62
13.     Surah Al - Insyiqaq ayat 21
14.     Surah Al - 'Alaq ayat 19
Niatkan di dalam hati mahu bersujud tilawah. Bacaan yang sunat dibaca di dalam sujud ialah: Rasulullah s.a.w. membaca di dalam sujud kerana mendengar al-Qur’an (tilawah):
Dalam bacaan rumi: Sajada wajhiya lilladzi kholaqohu wasyaqqa sam'ahu wabasoharohu bihawlihi waquwwatihi patabarokallahu ‘ahsanol khol likin.
Dengan ertinya : Aku bersujud kepada Allah yang menciptakannya, memberikan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan dan kekuatanNya.
Bila sujud tilawah dilakukan di luar solat, pembaca ayat yang ditentukan melakukan sujud Tilawah, maka pendengar (menyaksikan) dianjurkan ikut bersujud; bila mereka tidak ikut bersujud, maka tidak akan berdosa baginya.
Bila dalam solat berjamaah dan Imam bersujud Tilawah, maka makmum wajib ikut bersujud, bila makmum tidak bersujud, maka gugurlah kedudukan sebagai anggota solat berjamaah.

1 comment: